Pack Advanced + Nitrox

Durant el curs es realitzen cinc immersions temàtiques que permeten millorar la tècnica en els àmbits escollits i obtenir la certificació per a bussejar fins a 30m de profunditat, junt amb la certficació de bussejador Nitrox.

Aprendreu a bussejar de manera autònoma, segura i respectuosa amb el medi marí.

Resum

Requisits: Certificació Open Water Diver o equivalent. Duració: Mínim de 3 dies Contingut:
6 classes teòriques
5 immersions al mar
Preu: 419 € Edat mínima: 18 anys Disponibilitat
Pack Advanced + Nitrox Pack Advanced + Nitrox Pack Advanced + Nitrox Pack Advanced + Nitrox

Què és una immersió d'aventura?

És una immersió en la que es treballen nous ambits del món del busseig.

De les immersions temàtiques, anomenades immersions d'aventura, és obigatori realitzar la immersió Profunda i la de Navegació (Orientació subaquàtica). 

Una tercera immersió d'aventura es realitzarà amb aire enriquit Nitrox.

Les dues immersions restants, es poden triar de les immersions que oferim: