Zones d'immersió | Ferranelles

Ferranelles

Les Ferranelles és un petit illot situat entre la Meda Petita i el Tascó Petit. La immersió és de poca dificultat i està a l'abast de tots els bussejadors.

 

Paisatge

La immersió de Ferranelles transcorre al llarg d'un pendent poc pronunciat i rocós que finalitza en un petit escull coral·lígen. 
Els bussejadors més avançats, trobaran un conjunt d'esculls a més profunditat envoltats d'un fons sorrenc.


Vida

Al voltant de l'illot trobarem cavitats amb vida precoralígena i, a poca profunditat, podem observar diferents tipus de nudibranquis amb colors vistosos. A la cara sud de l'illot el fons guanya profunditat de manera gradual on podrem trobar i veure grans morenes, escórpores, meros i alguna àguila marina.