La Pletera

La Pletera
Projecte Life de desurbanització i restauració d'aiguamolls.

El projecte Life Pletera tenia com a primer objectiu la restauració integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera, amb la finalitat de recuperar-ne la funcionalitat ecològica, la qual es veia alterada a conseqüència de la urbanització parcial de l’espai.
Aquest objectiu inclou que el sistema pugui respondre adequadament a les previsions del canvi climàtic (increment del nivell del mar i major freqüència de pertorbacions intenses) i garanteixi la funcionalitat ecològica del conjunt, tant a curt com a llarg termini.

Tota la informació a la web del Projecte Life fent click aquí.

Podeu visitar la Pletera seguint l'itinerari autoguiat de NaturaLocal fent click aquí.

Descàrregues