COVID-19

portada-covid-cat
Les mesures de protecció implantades són acordes als protocols i recomanacions de bones pràctiques emesos per les principals instàncies sanitàries en el sector del busseig.

El Rei del Mar ha implantat un protocol sanitari per prevenir la COVID-19.

Estem actualitzant en nostre Pla de Contingència. Aviat en tindràs el resum disponible. Disculpa les molèsties.

A l'apartat de descàrregues, al peu d'aquesta pàgina, hi trobaràs:
1. La declaració de salut Covid que s'ha de signar abans de realitzar qualsevol activitat.
2. La declaració de conformitat amb les mesures implementades.
3. Una check list per no oblidar res important quan vinguis a bussejar.

A continuació, pots llegir les principals mesures que hem pres:

DECÀLEG DEL PROTOCOL

1. Cada usuari ha d'emplenar i signar una declaració responsable de salut relativa al COVID-19, així com el document de conformitat i acceptació de les mesures de prevenció aplicades pel nostre centre.

2. Sempre que sigui possible, es realizaran la reserva i els tramits administratius per avançat i per mitjans electrònics. Es recomana realitzar el pagament per avançat o amb targeta de crèdit.

3. És obligatori el correcte ús de la mascareta en tot moment, mentre no s'estigui a l'aigua, abans i després de l'activitat. Per aquest motiu, cal que cadascú porti la seva pròpia mascareta.

4. Al centre d'immersió hi haurà, a disposició dels usuaris, gel hidroalcohòlic en diversos punts. Cal utilitzar-lo abans d'accedir a cada instal·lació i regularment.

5. Els locals i embarcacions tenen l'aforament restringit, indicat a l'entrada. Per aquest motiu, cal que només vinguin al centre d'immersió aquelles persones que han de realitzar l'activitat. Respecteu aquesta limitació i seguiu les indicacions del nostre staff.

6. No ens podrem saludar amb contacte. Respecta la distància de seguretat amb el nostre staff i amb la resta d'usuaris.

7. El centre d'immersió ha implantat un sistema de neteja i dsenifecció específic tant per superfícies com d'equipaments i material de lloguer.

8. En cas de dur equip propi, et proporcionarem una caixa de plàstic, desinfectada, perquè hi portis tot el teu material. La màscara i el regulador hauràn d'anar tancats i protegits* en una bossa impermeable que hauràs de portar.
* Desinfectarem el material de baix risc mitjançant pulverització. Aïllant la màscara i el regulador, les peces de l'equip en contacte directe amb les mucoses i les vies respiratòries, et protegim del possible contagi o intoxicació per productes nocius. Aquest material no serà tractat pel nostre staff.

9. En cas d'equips de lloguer, t'entregarem el material degudament desinfectat abans de cada immersió. Després de l'activitat, l'hauràs de donar al nostre staff perquè procedeixi a la desinfecció, seguint els protocols exigits.

10. Porta una motxilla per guardar tots els teus objectes personals i aíxi tenir-los protegits i ajudar-nos a mantenir el vaixell ordenat. No et podrem proporcionar aigua, recorda portar la teva pròpia ampolla per mantenir una bona hidratació.


Segueix les indicacions del nostre staff en tot moment, estaran atents a tot el que necessitis perquè la teva experiència sigui tan agradable com sempre i gaudeixis d'unes immersions merescudes.

Gràcies per la teva col·laboració.